Produkter

Björkaskan

PH-Regulans

Innehåll: Kalium(K) Magnesium (Mg) Mangan(Mn) Kalium (Ca) Järn (Fe) Selen (Se) Zink (Zn) Krom (Cr) Kobolt(Co)

Obs! Förvaras oåtkomligt för barn

Björkarna växer i norra Finland och i Canada

Björkaskan är kraftigt basisk, vilket gör att organ som bukspottskörtel, lever, tarmar och njurar m.m. får en kraftig ”energikick” så att kroppens utrensningförmåga och näringsupptag blir mer effektivt.

-Björkaskan hjälper kroppens vävnader att renas från gifter eftersom cellerna tar sin näring från vävnader,
så är den miljön lika viktig som jorden för blommorna.
Så länge vi tillför mer syror än vad kroppen kan göra av med, behövs det något som neutraliserar dessa syror, som på så vis förhindrar ev. sjukdomstillstånd.

PH-kalk

Innehåll:  spår av Järn, Kalium och Natrium.

Produktinformation:

PH-kalken är en oorganisk förening som i kroppen först omvandlas till en organisk förening.
Detta sker i magen, där en reaktion med magsyran ger kalciumklorid och som biprodukt karbonatgrupper. Kalciumkloriden går lätt in i blodet, kalcium lagras i skelettet och kloriden återvänder till magen för nybildning av magsyra
(vi bildar c:a 1,5 liter magsyra om dagen).
Karbonatgrupper kan reagera med syror i tarmen och bidrar på så sätt till en basisk miljö.
Den optimala biokemiska miljön i tarmen ligger
omkring pH 7,2 – 7,4.
Våra tarmbakterier trivs i denna miljö och skapar en god tarmhälsa.
Vattnet deltar i alla dessa processer och är därför mycket viktigt.