PH-kalk

PH-kalk

Innehåll:  spår av Järn, Kalium och Natrium.

Produktinformation:

PH-kalken är en oorganisk förening som i kroppen först omvandlas till en organisk förening.
Detta sker i magen, där en reaktion med magsyran ger kalciumklorid och som biprodukt karbonatgrupper. Kalciumkloriden går lätt in i blodet, kalcium lagras i skelettet och kloriden återvänder till magen för nybildning av magsyra
(vi bildar c:a 1,5 liter magsyra om dagen).
Karbonatgrupper kan reagera med syror i tarmen och bidrar på så sätt till en basisk miljö.
Den optimala biokemiska miljön i tarmen ligger
omkring pH 7,2 – 7,4.
Våra tarmbakterier trivs i denna miljö och skapar en god tarmhälsa.
Vattnet deltar i alla dessa processer och är därför mycket viktigt.